Terapie dla dzieci

INTEGRACJA SENSORYCZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

To zajęcia dla dzieci, u których występują specyficzne trudności w uczeniu się i które wymagają specjalnych metod pracy. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, mające na celu wyrównywanie braków, rozwijanie zaburzonych funkcji, rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, elementów niezbędnych w procesie czytania i pisania.  Celem terapii pedagogicznej jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych.

TERAPIA RĘKI


To wszechstronny program terapeutyczny, prowadzący do zrównoważonego rozwoju całego ciała dziecka.  Głównym celem zajęć są: osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego; poprawa koordynacji oko-ręka, pomiędzy rękoma. Terapia ręki przeznaczona jest w głównej mierze dla dzieci, u których stwierdza się: trudności manualne, grafomotoryczne, unikanie i niechęć do czynności manualnych, obniżony poziom graficzny pisma, nieprawidłowy chwyt narzędzie pisarskiego, wolne tempo pisma, męczliwość podczas pracy stolikowej, słaba jakość rysunków w odniesieniu do wieku; zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku; wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej.


fot. https://sklep.centrummetodykrakowskiej.pl/katalog/myslenie-rozwoj-jezyk/numicon-tablica-125.htm

NUMICON - ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH


To efektywna nauka matematyki, która odbywa się przy pomocy klocków, które są odzwierciedleniem liczb naturalnych od 1 do 10. Manipulowanie kształtami sprzyja nauce dodawania, odejmowania, mnożenia czy dzielenia. Dzieci działając na konkretach ( w postaci klocka o konkretnym rozmiarze, kolorze i ilości dziurek) zdobywają zdolności szeregowania i linearnego porządkowania elementów, które wpływają także na rozwój komunikacji, mowy oraz czytania i pisania. Klocki wykonane są z trwałego tworzywa, są lekkie i mają różne kolory, dlatego sprawdzają się w wielu ćwiczeniach wykonywanych podczas zajęć Metodą Krakowską. Mogą także służyć do ćwiczeń kategoryzacji, układania sekwencji czy ćwiczeń pamięci. Metoda sprawdza się w pracy grupowej jak i indywidualnej opierając się na zabawie.


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)


NAUKA WCZESNEGO CZYTANIA (METODA KRAKOWSKA)


To nauka czytania, która została opracowana tak, żeby każde dziecko mogło nauczyć się czytać. Jej założenie to czytanie sylabami. Na zajęciach poznaje się sylaby, którym nadawane jest znaczenie, dzięki temu proces zapamiętywania jest łatwiejszy. Jest ona również bardzo pomocna dla najmłodszych pociech, u których zauważono różnego rodzaju problemy na tle rozwojowym. Zajęcia przeznaczone są również dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy , dzieci zagrożone dysleksją lub z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy. Naukę wczesnego czytania realizuje się poprzez powtarzanie, rozumienie i nazywanie. Stymuluje się także motorykę małą i dużą, słuch, pamięć, wzrok, zależność przyczynowo- skutkową. Najlepszy czas na rozpoczęcie nauki czytania to wiek przedszkolny.