Agnieszka Szymanik

Jestem z wykształcenia pedagogiem specjalnym, nauczycielką wychowania przedszkolnego (studiowałam w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej (ukończyłam studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej pod patronatem Polskiego Stowarzyszeni Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS SI oraz kurs dla terapeutów SI I i II stopnia w PSTIS), terapeutą ręki. Zdobywałam doświadczenie pracując w przedszkolach jako nauczyciel wychowawca oraz nauczyciel wspomagający. Prowadziłam terapię integracji sensorycznej w warszawskich gabinetach oraz w przedszkolu, gdzie miałam pod opieką dzieci z wyzwaniami rozwojowymi - autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją oraz dzieci neurotypowe. Prywatnie jestem żoną fantastycznego męża i mamą kochanego syna, jednak żeby nie było aż tak cukierkowo, mój chłopiec to skrajny wcześniak, urodzony z ekstremalnie niską masą ciała. Jednak to dzięki niemu rozwinęłam się jako terapeuta, to dla niego chciałam wiedzieć więcej, docierałem do specjalistów, o których istnieniu nie miałam pojęcia wcześniej. Dziś dzielę się swoją wiedzą z Wami, w moim terapeutycznym gabinecie Poradnia Sensoryczna "Dzieciaki w akcji". Teraz patrzę szerzej, jako mama i jako terapeuta. Podobno wszystko w życiu dzieje się po coś.
Zapraszam Was serdecznie!
Agnieszka Szymanik

Sylwia Rogozińska

Z wykształcenia nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz terapeutka pedagogiczna, terapeutka ręki i grafomotoryki. Z pasji wszystko powyżej :) Uwielbiam w sposób aktywny rozwijać zdolności dzieci, pomagać im w pokonywaniu trudności i zdobywaniu nowych umiejętności. Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach oraz prowadząc zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rozwijające typu "Nauka czytania w zabawie od najmłodszych lat" czy "Matematyka na co dzień".

Magdalena Sikora

Terapeuta ręki, trener TUS, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Od 10 lat pracuje jako nauczyciel. Doskonalę swoją wiedzę poprzez różne warsztaty, szkolenia oraz konferencje. Jestem certyfikowanym nauczycielem symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania ( Metody Krakowska) oraz systemu budowania umiejętności matematycznych u dzieci NUMICON shapes Oxford University, a także rozpoznawalnych i stosowanych na świecie programów wspierających rozwój społeczny i emocjonalny dzieci – Sanford Harmony. W swojej pracy zawodowej szczególną uwagę kieruję na sferę emocjonalno-społeczną i indywidualne dostrzeganie dziecka.Kasia Lipka

Pedagog, pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki. Od 8 lat pracuję jako wychowawca w przedszkolu i bardzo lubię swoją pracę, a jest to podobno klucz do sukcesu:). Cieszą mnie małe kroki, duże skoki i wielkie wyprawy, w których mogę towarzyszyć dzieciom na co dzień.